Proč Bio, není to jen další past na spotřebitele?

Bio výrobky jsou vyrobeny ze vstupních surovin pocházejících z ekologického zemědělství, např. bio oleje, bio margaríny, bio tyčinky, bio kaše, bio tofu, biokosmetika, bio krmivo pro zvířata a dokonce i biotextil. 

Skeptickým pohledem se může zdát, že v zemědělství a potravinářství, které bylo v rukou velkých společností a neskýtalo menším výrobcům příliš tržního prostoru, se našla díra, kterou začali velkou rychlostí zaplňovat nejdříve menší výrobci a později i velké společnosti a dalšími firmy nabalené na výnosný biobyznys.

Ovšem kde není poptávky, není ani nabídka.  K rozvoji ekologického zemědělství přispívá zvyšující se zodpovědnost lidí za své zdraví a vyšší povědomí o neblahém vlivu konvenčního zemědělství na životní prostředí.

Pozitivní je to, že v bioprodukci lze nastavenými, dohodnutými pravidly, evidencí a následnou kontrolou ovlivňovat způsob pěstování plodin. Podařilo se eliminovat používání průmyslových hnojiv, ochranných chemických prostředků, např. pesticidů a zabránilo využívání geneticky modifikovaných organismů (GMO), řeší se i  způsob zacházení s půdou před a po využití k pěstování bioplodin, způsob výroby bioproduktů a díky důsledným kontrolním mechanismům je možné výraznou měrou snížit nedodržování těchto pravidel.

Dodržování oněch nastavených pravidel přispívá ke snížení negativního dopadu zemědělské produkce na ekosystém naší planety. 

Je Bio zdravější?

Neexistuje dostatek důkazů k tomu, aby bylo možno jednoznačně označit biopotraviny za zdravější než jejich, konvenčním způsobem vyprodukovaní konkurenti.  Podívejme se tedy na věc prostým selským rozumem. U konvenčně pěstovaných plodin a z nich vyráběných výrobků lze určit, v některých případech, jejich škodlivost, nebo alespoň neprospěšnost lidskému zdraví, zapříčiněnou postupy ve výrobě. Jistě, tomu se nemusíme vyhnout ani u biopotravin. I ty např. při nevhodném skladování mohou být kontaminovány plísněmi, roztoči a bakteriemi, podléhají hnilobě a kazí se možná ještě rychleji než jejich chemicky ošetření bratříčci a sestřičky. Ale u biopotravin zcela odpadá možnost chyby při hnojení anorganickými hnojivy a při ošetřování chemickými pesticidy a jinými chemickými přípravky. U potravinářských produktů je rozdíl ještě markantnější.

Ve výrobcích nesoucích označení Bio, jen stěží najdete, u běžných potravin obvyklý, koktejl chemických konzervantů, barviv a dalších přídavných látek nesoucích označení E, která mají za cíl oklamat nás a oklamat přirozený běh věcí. Z toho pohledu se dá říci, že biopotraviny jsou zcela určitě vhodnější pro ty, kteří chtějí jíst potraviny v jejich čisté přírodní formě a pro ty, kteří chtějí přispět svým dílem k zlepšení životního prostředí naší planety.

Proč je Bio dražší?

Argument producentů biopotravin známe, bio plodiny jsou obtížnější na pěstování a výnosnost produkce je nižší. K tomu ještě nutno připočítat zvýšené náklady na administrativu.

Na druhé straně úspora za chemikálie používané v konvenční výrobě není zanedbatelná.

Cena je samozřejmě ovlivňována tržními i mimotržními faktory. Mezi ty mimotržní můžeme zařadit určité dotace, které jedna nebo druhá strana dostává od vládních struktur a tržní faktor nejvíce ovlivňuje poptávka. U biopotravin a potravin všeobecně to jde nepřímou úměrou. Čím větší poptávka, tím nižší ceny. S rostoucí poptávkou se snižují náklady na výrobu a logistiku.

Bio je jistě dobrý byznys, který přináší více toho pozitivního. Je tedy jen na vás, jak se rozhodnete.

 

Doporučení na závěr: kupujte Bio výrobky, vyžadujte Bio výrobky a preferujte lokální zdroje.  Ovlivníte tak mnohem více, než si možná sami myslíte.

U nás nakupujte s důvěrou

Jme certifikovaným prodejcem bio potravin. Kontroluje nás nezávislá certifikační agentura KEZ (kontrola ekologického zemědělství).

Kontrola ekologického zemědělství

Pozn.: Celá problematika ekologického zemědělství, produkce a certifikace biopotravin a související legislativa  je složitější. Tento článek záměrně zjednodušuje a neklade si za cíl být odborným pojednáním.

Pokud vás zajímá téma hlouběji zde jsou k dispozici odkazy na stránky společností, které mají akreditaci k provádění biocertifikací v ČR:

AB Cert

Biokont

KEZ