Prostředek na mytí nádobí Granátové jablko a fík 450 ml Ecover


Ekologicky šetrný, bio rozložitelný prostředek na mytí nádobí vyrobený na rostlinné bázi s jemnou vůní granátového jablka a fíku. Pro čisté nádobí bez zatěžování životního prostředí. Více

Značka: EcoverKód produktu: 30002Doprava a platba

80 Kč

Skladem - Toto zboží máme skladem. Můžete si jej objednat.
ks

Ekologicky šetrný, bio rozložitelný prostředek na mytí nádobí vyrobený na rostlinné bázi s jemnou vůní granátového jablka a fíku. Pro čisté nádobí bez zatěžování životního prostředí. Více

Značka: EcoverKód produktu: 30002Doprava a platba

ECOVER přípravek na mytí nádobí Granátové jablko a fík 450 ml

NÁVOD PRO POUŽITÍ: Jedno stlačení (3 ml na 5 l) stačí na dřez plný špinavého nádobí. Není vhodné pro použití na přírodní kámen, jako je mramor. V případě rozlití důkladně opláchněte.

450 ml
< 5% amfoterní povrchově aktivní látky, 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy limonene. VAROVÁNÍ: H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.